Events and Training

General Assembly Eurojuris Nederlands

General Assembly Eurojuris Nederlands

Algemene Ledenvergadering Eurojuris Nederland Datum: donderdag 19 april 2012 te 12.45 uur Plaats : Grand Café De Walrus Gouverneursplein 35, 8911 HH Leeuwarden PROGRAMMA Vergadering Grand Café De Walrus: 12.45 – 13.30 Ontvangst met een broodje 13.30 – 14.30 Algemene Ledenvergadering – formeel gedeelte Agenda 22 april 2009 1. opening 2. notulen ALV 2011 (zie bijlage) 3. ledenbestand c.q. acquisitie leden: mondeling verslag van John Wolfs 4. verslag bestuursactiviteiten, waaronder in Eurojuris International: mondeling verslag John Wolfs 5. jaarrekening 2011: mondelinge toelichting Jean van Zinnicq Bergmann (zie bijlage) 6. verslag kascommissie 7. décharge bestuur/penningmeester 8. begroting 2012; mondelinge toelichting Jean van Zinnicq Bergmann (zie bijlage) 9. voorstel bestuur inzake contributie 2012 met vaste vergoeding voor de jaarvergadering en het jaarlijkse colloquium per kantoor. De vaste vergoeding wordt voorgesteld op € 75,- per evenement voor kantoren tot en met 6 advocaten waarbij de eerste deelnemer van het kantoor vrijgesteld wordt van de bijdrage voor het betreffende evenement, op € 150,- per evenement voor kantoren van 7 tot en met 12 advocaten, waarbij de eerste 2 advocaten zijn vrijgesteld van de bijdrage voor het evenement, op € 225,- voor kantoren van 13 t/m 18 advocaten, waarbij de eerste 3 advocaten zijn vrijgesteld van de bijdrage voor het evenement en € 300,- voor kantoren van 19 advocaten en meer, waarbij de eerste 4 advocaten zijn vrijgesteld van een bijdrage voor het betreffende evenement. 10. toekomstige bijeenkomsten en permanente opleiding 11. rondvraag 12. sluiting 14:30 uur tot 15:00 uur Korte break met oranjekoek 15:00 uur tot 16:00 uur Presentatie dr. mr. Pauline Memelink Verkeersopvatting bij toerekening van de schijn van volmachtverlening, 16:00 uur tot 17:00 uur Presentatie Klaas Jansma Skûtsjekenner en –liefhebber in hart en ziel 17.30 tot 18.30 uur Praamvaren door Leeuwarden Diner Grand Hotel Post Plaza: 18:30 uur tot 19:00 uur Ontvangst 19:00 uur tot 21:30 uur Drie gangen diner

Is your law firm not yet a Eurojuris member?

Contact us!