Events and Training

General Assembly Eurojuris Nederlands

General Assembly Eurojuris Nederlands

Amici, amicae, collega’s, confrères, Hierbij zend ik u de agenda voor de jaarvergadering van Eurojuris Nederland op vrijdag 12 juni a.s. te Leiden/Oegstgeest. De bij de agenda behorende stukken treft u eveneens aan (bijlage 1 t/m 4). Ik verzoek u allen vriendelijk u omgaand aan te melden bij Mr. Anke Schellekens (Van Delft Advocaten N.V.) via e-mailadres: aschellekens@vandelftadvocaten.nl. Laat de kosten, die vastgesteld zijn op € 65,-- per persoon en € 55,-- voor Jurismussers (onder 40), geen belemmering zijn. In de jaarlijkse contributie is immers reeds een bijdrage voor de jaarvergadering opgenomen. Die bijdrage resulteert in de volgende staffel: voor kantoren t/m 6 advocaten is de eerste deelnemer vrijgesteld van de genoemde bijdrage, voor kantoren van 7 t/m 12 advocaten de eerste twee deelnemers, voor kantoren van 13 t/m 18 advocaten zijn de eerste drie advocaten vrijgesteld van de bijdrage, en voor kantoren van 19 advocaten en meer de eerste vier deelnemers. Naast de formele vergadering is er ook weer een aantrekkelijk nevenprogramma. Voor meer informatie verwijs ik u naar de agenda en de bijlagen. Als altijd geldt het verzoek deze e-mail door te zenden aan eventuele kantoorgenoten die nog niet bij mij bekend zijn op de ledenlijst, en tevens wijzigingen in de samenstelling van uw kantoor steeds door te geven aan het secretariaat. Wij zien elkaar vrijdag 12 juni a.s.! Met vriendelijke groet, Jurmen Plet bestuurslid Eurojuris Nederland namens Bram Marcus, secretaris Eurojuris Nederland

Is your law firm not yet a Eurojuris member?

Contact us!